Hypotheek restschuld

U wilt verhuizen, maar voorziet problemen omdat uw hypotheek ‘onder water’ staat. Verkopen zou dan betekenen dat u een restschuld heeft. Wat zijn uw mogelijkheden om uw restschuld te financieren?

NHG

Als u een hypotheek heeft met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) keert het Waarborgfonds Eigen Woningen de restschuld uit aan uw geldverstrekker. U heeft dan een schuld bij het waarborgfonds. Die wordt kwijtgescholden als u uw woonlasten niet meer kunt betalen door ontslag, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden van uw partner. U moet bovendien meewerken met de verkoop, de woning netjes bewonen en u moet de restschuld niet zelf kunnen betalen.

Eigen middelen

Is uw restschuld niet al te groot? Misschien kunt u het bedrag dan vanuit uw eigen middelen bijleggen.

Schenking van derde

Tot 31 december 2015 mag iedere Nederlander een ander tot 100.000 euro belastingvrij schenken op voorwaarde dat het geld in de eigen woning gestoken wordt. In hoeverre u een dergelijke schenking kunt gebruiken voor de financiering van uw restschuld, hangt af van verschillende factoren. Wij bekijken graag hoe dat uitpakt in uw situatie.

In de nieuwe hypotheek

Nieuwe hypotheken mogen niet hoger zijn dan 104% van de waarde van de woning (2014), maar een restschuld mag daarbovenop meegefinancierd worden als de geldverstrekker dat goed vindt. Die restschuld kan ook onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vallen. Hoeveel u mag meefinancieren hangt af van de hoogte van de restschuld en de prijs van de nieuwe woning. U moet bovendien al NHG hebben.

Lening

U kunt uw restschuld soms ook financieren met een aparte lening. De rente en kosten mag u maximaal 10 jaar van de belasting aftrekken.

Advies

Klop aan bij ons kantoor voor advies over de financiering van uw restschuld.