Hoeveel lenen

Voordat u een huis zoekt, zult u willen weten hoeveel u kunt lenen. U kunt dat uitrekenen met allerlei rekenmodules op het internet, maar daaraan kunt u geen rechten ontlenen. Voor een serieuze en realistische berekening kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Bij het bepalen van uw hypotheekbedrag spelen verschillende factoren een rol:

Uw inkomen

Met uw salaris moet u uw hypotheeklasten kunnen betalen, ook op de langere termijn. Uw inkomen is dus bepalend als het gaat om de hoogte van het hypotheekbedrag. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) stelt ieder jaar de financieringslastpercentages vast: het percentage van het bruto inkomen dat geldt als maximum bruto hypotheeklast.
Is het aannemelijk dat uw inkomen nog flink zal stijgen, dan mag een geldverstrekker daar rekening mee houden.

De waarde van uw woning

De maximale hypotheek mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de waarde van de woning. Als u een bestaand huis koopt, mag in 2015 de maximale hypotheek 103 procent van de waarde van het huis bedragen. Dit percentage wordt ieder jaar minder:

  • 103 % vanaf 1 januari 2015
  • 102 % vanaf 1 januari 2016
  • 101 % vanaf 1 januari 2017
  • 100 % vanaf 1 januari 2018

Deze percentages zijn belangrijk omdat u bij de aanschaf van uw woning nog bijkomende kosten heeft zoals notariskosten, makelaarskosten, overdrachtsbelasting en kosten voor hypotheekadvies. Op dit moment kunt u deze bijkomende kosten nog (voor een deel) meefinancieren op de hypotheek, na 2018 kan dat niet meer. U moet ze dan zelf betalen.

De hypotheekrente

Hoe lager de hypotheekrente, hoe lager uw woonlasten. U kunt met een lage hypotheekrente daarom vaak een hogere hypotheek krijgen. Als u een hypotheek heeft met Nationale Hypotheek Garantie profiteert u vaak van een gunstigere rente.