Einde rentevastperiode

U sluit uw hypotheek af tegen een bepaalde rente die voor een bepaalde tijd geldig is: 20, 10 of 5 jaar. Als die zogenaamde rentevastperiode afloopt, moet u opnieuw kiezen. Hoe gaat dat in zijn werk en waar moet u aan denken?

Opnieuw kiezen

Uw geldverstrekker is verplicht u ruim voor het einde van uw rentevastperiode een nieuw voorstel te sturen. U kunt dan opnieuw kiezen uit verschillende rentevastperiodes, elk met een eigen rentepercentage. Doorgaans gaat een korte periode gepaard met een lagere rente. U kunt weer voor een zelfde renteperiode kiezen als voorheen, maar het mag ook een kortere of langere periode zijn. Ook een variabele rente is mogelijk, de rente staat dan niet vast, maar kan iedere maand stijgen of dalen.

Hoe hoog is de rente?

De nieuwe rente is onder meer afhankelijk van de rentestand van dat moment. Ook kijkt de geldverstrekker naar de verhouding tussen de waarde van uw woning en de hoogte van uw hypotheek. Is de waarde veel hoger dan uw lening, dan kunt u vaak een lagere rente krijgen. Is het verschil tussen de waarde van uw woning en de hypotheek klein, of ligt de waarde zelfs lager? Dan betaalt u doorgaans een wat hogere rente.

Gevolgen voor uw maandlasten

Als uw rente in de nieuwe periode lager ligt, gaan uw woonlasten omlaag. Is de rente hoger, dan stijgen uw woonlasten. Toch is dit niet het hele verhaal. Want als u minder hypotheekrente betaalt, wordt ook uw belastingvoordeel kleiner omdat er minder hypotheekrente valt af te trekken. Andersom heeft u met een hogere hypotheekrente een groter belastingvoordeel.

Nieuw voorstel accepteren?

Wilt u weten of het nieuwe voorstel van uw geldverstrekker interessant is voor u, neem dan contact met ons op. Wij kijken kritisch naar het aanbod en gaan na of er alternatieven zijn. Ook bespreken we welke rentevastperiode u het beste kunt kiezen. Wij kijken dan naar uw maandlasten maar ook naar de gevolgen voor uw inkomstenbelasting. Ten slotte gaan we na of er andere aanpassingen op de hypotheek wenselijk zijn.

Tussentijds oversluiten?

Stel: u bent nog niet aan het einde van uw rentevastperiode, maar wilt toch uw hypotheek oversluiten omdat de hypotheekrentes die nu aangeboden worden veel lager zijn dan de rente die u op dit moment betaalt. Waar moet u dan rekening mee houden?
Als u overstapt voor het einde van uw rentevastperiode moet u een boeterente betalen. Hoe hoog die boeterente is, hangt af van het verschil tussen uw huidige en de nieuwe rente en van de tijd die rest tot het einde van uw rentevastperiode. U mag het bedrag overigens wel aftrekken voor de inkomstenbelasting.