Dienstenwijzer

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming

van een financiële overeenkomstonderstaande informatie te verstrekken.

Hoe en wanneer kunt u ons bereiken

Reuvers Assurantiën v.o.f.

Ambachtstraat 8

5331 HX Kerkdriel

Ingang kantoor Binnenquartier  9a

 

Bereikbaarheid

U kunt ons op vele manieren bereiken:

Telefoon 0418 – 63 5131

 

E-mail reuvers@verzekeringenkerkdriel.nlDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te ku

Wij beschikken over een eigen internetsite.

Surf naar www.verzekeringenkerkdriel.nl

 

Natuurlijk kunt u ons ook op kantoor bezoeken. Wij werken uitsluitend op afspraak.

De openingstijden zijn op werkdagen van 09.30 tot 12.15 uur en van 13.15 uur tot 17.00 uur.

Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer: 06 – 53480260

Registratie bij autoriteit financiële markten (AFM)

De AFM houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van de

dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is geregistreerd bij de

AFM onder nummer 12003112 . Het register kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Kamer van Koophandel

In het register van de Kamer van Koophandel

staan wij geregistreerd onder nummer 11030410

Autoriteit Persoonsgegevens

De diensten die wij aan u leveren

Ons kantoor beschikt over een vergunning van de AFM. Op basis hiervan mogen wij bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

– Schadeverzekeringen

– Levensverzekeringen

– Hypothecair krediet

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden

bent, vragen wij u dit ons bericht te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot :

KiFiD

Postbus 93257

2509 AG DEN HAAG

Telefoon: (0900) 355 22 48

E-mail: info@kifid.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.   www.kifid.nl Aansluitnummer bij de KiFiD is 300.000850.

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dan wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.

 Geen zeggingschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming.

Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft

stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een beperkt aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning

Wij ontvangen een vergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt

gebracht of indien er een advies wordt gegeven met betrekking tot complexe of impactvolle producten een vergoeding die rechtstreeks bij u in rekening wordt gebracht. Indien er diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening wordt gebracht, informeren wij u hierover vooraf.

Vanaf 1 januari 2009 moeten wij onze verdiensten aan u kenbaar maken met betrekking tot complexe producten, zoals o.a. een hypotheek en de levensverzekering uitvaartverzekering die hieraan gekoppeld wordt

Intern beloningsbeleid

Binnen ons kantoor staan de belangen van onze relaties centraal en dient van het beloningsbeleid geen negatieve prikkels uit te gaan die strijdig zouden kunnen zijn met het centraal zetten van onze klant.

De medewerkers van Reuvers Assurantien worden beloond met een vast salaris (incl. 8% vakantiegeld). Dat wil zeggen dat ze géén extra beloning ontvangen voor het afsluiten van producten. Wij werken niet met bonussen.

Privacy management

De (persoons)gegevens die Reuvers Assurantiën  ontvangt en/of verzameld heeft worden enkel gebruikt om in het kader van advies, bemiddeling en nazorg de belangen van klanten op het gebied van zekerheid en vermogensopbouw optimaal te kunnen behartigen. Bijvoorbeeld om correct en juist verzekeringsovereenkomsten te kunnen verwerken, om schaden te kunnen beoordelen en/of regelen, om adviezen en/of offertes op te stellen en om nieuwsbrieven te kunnen versturen. Daarbij wordt wet- en regelgeving die betrekking heeft op persoonsgegevens en/of gegevensbescherming in acht genomen.

De betrokkene van wie Reuvers Assurantiën  (persoons) gegevens ontvangt en/of verzameld heeft, kan inzage vragen en krijgen welke (persoons)gegevens exact worden verwerkt, beperkingen opleggen aan het gebruik van die (persoons)gegevens en – onder omstandigheden – vorderen dat zijn (persoons)gegevens worden gewist.

Door de Reuvers Assurantiën  is voldaan aan de meldingsverplichting volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als verplichting uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt de Reuvers Assurantiën  voor een adequaat beveiligde omgeving waarin uw (persoons)gegevens worden verwerkt. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te waarborgen dat de verwerking in overeenstemming met de verordening wordt uitgevoerd. De maatregelen worden indien dat noodzakelijk is geëvalueerd en geactualiseerd.

Reuvers Assurantiën  verantwoordelijk voor gegevensbescherming en ziet toe op het verwerkingsregister. Telefoongesprekken met verzekerden worden door ons niet opgenomen voor trainingsdoeleinden of het vastleggen van gemaakte afspraken. De website van Reuvers Assurantiën  maakt geen gebruik van cookies die uw gebruikervoorkeuren herkend, uw IP- adres vasthoudt of anderszins persoonlijke informatie registreert.

R.A. dienstenwijzer 2018